Melkveebedrijf
Belangrijke cookie melding
De Golden Raand is een professioneel melkproductiebedrijf met 70 melkkoeien en 40 kalveren en pinken (dat zijn jonge koeien die nog niet gekalfd hebben). De melkproductie ligt op zo’n 500.000 liter per jaar. Een deel van de productie is geautomatiseerd door middel van een melkrobot, waarbij de koeien zich naar behoefte laten melken. De computer registreert de melkgift per koe en geeft een seintje als een koe zich te lang niet heeft laten melken. De koeien lopen in het voorjaar tot aan het najaar lekker in de wei. Van een deel van de eigen weide-melk wordt op ambachtelijke wijze ijs gemaakt in de professionele ijsmakerij welke op de boerderij gerealiseerd is. Hier worden meer dan 20 soorten schepijs gemaakt.

Hoewel het melken van de koeien voor een groot deel automatisch gaat, zijn er op de boerderij nog veel activiteiten die de werknemers uitvoeren. Zij zorgen dat de koeien uit de wei worden opgehaald voor het melken, zij voeren de beesten, verversen het hooi en maken de stallen schoon. Daarnaast zijn er allerlei werkzaamheden voor de grasproductie. Het gaat dan om het injecteren van de akkers, het zaaien, snijden en schudden van het gras, het binnenhalen van de oogst en de opslag ervan. Sommige werknemers hebben hun tractorrijbewijs gehaald en voeren een deel van deze activiteiten zelfstandig uit.
MB005
MB003
MB006