de Golden Raand
Belangrijke cookie melding
De Golden Raand

De Golden Raand werkt met en voor mensen die (tijdelijk) iets meer zorg en aandacht nodig hebben bij het vinden van structuur en daginvulling in onze hectische maatschappij. Wij zijn er voor jong en oud en plezier hebben staat hoog in ons vaandel. Het is een fijne plek om te werken en te leren.

In 2002 begonnen wij de zorgboerderij de Golden Raand op een melkveebedrijf. Inmiddels bieden we tal van agrarische -, horeca -, en technische activiteiten en cursussen op zo’n 10 verschillende locaties aan en hebben we een aantal kleinere projecten, zoals het meewerken in twee supermarkten en bij hoveniersbedrijf Donker en Natuurmonumenten.

kwaliteitskeurmerk

De Golden Raand is sinds 2020 in bezit van het kwaliteitskeurmerk ISO 9001; 2015 en dat betekent dat wij voldoen aan de vereiste normen wat betreft veiligheid van de zorgomgeving,  professionaliteit en opleidingsniveau van de medewerkers, privacy, de aanwezigheid van een medezeggenschapsregeling voor cliënten, de gezondheid van de dieren, zorgplansystematiek, klachtenreglement en vertrouwenspersoon.

Vóór 2020 hadden wij het keurmerk ‘kwaliteit laat je zien’,  gecontroleerd door de landelijke Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). De Golden Raand is aangesloten bij Vereniging Boer en Zorg in Noord Nederland (BEZINN), de regionale branchevereniging van zorgboeren. BEZINN vertegenwoordigt de belangen van zorgboeren in het publieke debat en zorgt voor bijscholing en uitwisseling van ervaringen.
GR002
GR001
GR003