de Golden Raand
Belangrijke cookie melding
De Golden Raand werkt met en voor mensen die (tijdelijk) iets meer zorg en aandacht nodig hebben bij het vinden van structuur en daginvulling in onze hectische maatschappij. Het is een fijne plek om te werken en te leren.

We zijn in 2002 met de zorgboerderij begonnen op het melkproductiebedrijf de Golden Raand met activiteiten rondom het verzorgen en melken van de koeien. Inmiddels bieden we tal van agrarische-, horeca- en technische activiteiten en cursussen op zeven verschillende locaties aan (De Oude Nadorst, De Beestenborg, De Koffieleut, Buitenplaats Reitdiep, Hertenkamp Bedum, Leutje Fiets en De Golden Raand) en hebben wij een aantal kleinere projecten zoals het meewerken bij 2 verschillende supermarkten en in een hoveniersbedrijf. 

De Golden Raand is aangesloten bij Boer en Zorg in Noord Nederland (BEZINN), de regionale branchevereniging van zorgboeren. Via BEZINN maken wij deel uit van de landelijke Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) die ons kwaliteitskeurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ controleert. Het keurmerk is een waarborg dat wij op de Golden Raand werken met persoonlijke zorg- en ontwikkelingsplannen, dat we werken met voldoende gekwalificeerd personeel en dat we op alle locaties voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. BEZINN vertegenwoordigt daarnaast de belangen van zorgboeren in het publieke debat en zorgt voor bijscholing en uitwisseling van ervaringen.
GR001
GR003
GR002