Kosten
Belangrijke cookie melding
Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen bij ons zorg inkopen voor een aantal dagdelen per week. Ook mensen met een Zorg in Natura (ZIN) – indicatie kunnen bij ons terecht, evenals jongeren met een indicatie via de Jeugdwet. Ook is het mogelijk om met een Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) – indicatie bij ons in zorg komen.

Cursussen en workshops die door de Golden Raand georganiseerd worden, zij ook te volgen door buitenstaanders. Zij betalen dan een evenredig deel van de kosten die wij voor een dagdeel dagbesteding in rekening brengen. Neem voor nadere informatie over de cursussen contact op met Greet Cazemier van de Golden Raand
BG001
HB004
BH001