Kosten
Belangrijke cookie melding
Dagbesteding of scholing/training kost bij de Golden Raand € 40,- per dagdeel. Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen bij ons zorg inkopen voor een aantal dagdelen per week. Ook mensen met een Zorg in Natura (ZIN) – indicatie kunnen bij ons terecht, door ons lidmaatschap van de noordelijke branchevereniging van zorgboeren BEZINN, die over een AWBZ-erkenning beschikt.

Cursussen en workshops die door de Golden Raand georganiseerd worden, zijn ook te volgen door buitenstaanders. Zij betalen dan een evenredig deel van de kosten die wij voor een dagdeel dagbesteding in rekening brengen. Neem voor nadere informatie over de cursussen contact op met Greet Cazemier van de Golden Raand.
AB004
KL005
BB001