Wie zijn wij
Belangrijke cookie melding
De Golden Raand.
Sinds 2002 is De Golden Raand een groeiende en innovatieve partij binnen het zorgaanbod rond de stad Groningen en het Hogeland. Gestart als zorgboerderij vanuit een bestaand melkveebedrijf maar inmiddels veel meer dan dat. We bieden dagbesteding binnen diverse werkvelden maar ook arbeidstraining, onderwijs en doorstroom behoren tot de vele mogelijkheden.
Naast dit alles hebben we ook een locatie waar we ons specialiseren in de dagopvang van ouderen. Ouderen die om uiteenlopende redenen een paar keer per week bij ons verblijven op Buitenplaats Reitdiep. Maar ook binnen de andere locaties is het mogelijk een plekje te vinden.
Onze groepen zijn heterogeen wat inhoudt dat er grote verschillen zijn in achtergrond, leeftijd en hulpbehoefte.

Maar met elkaar werken we samen, hebben we respect voor elkaar, maken we plezier en denken we vooral vanuit mogelijkheden!!

Team
Op de verschillende locaties van de Golden Raand werken wij met 18 gekwalificeerde begeleiders, een leerkracht, een administratief medewerker, stagiaires van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) of Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en enthousiaste vrijwilligers.

Clienten
In principe kunnen alle mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking bij ons terecht. Ook ouderen, jongeren en kinderen zijn welkom. Centraal in het aannamebeleid staat het gevoel van veiligheid van de groep al aanwezige cliënten. Nieuwe medewerkers moeten passen binnen de groep waar saamhorigheid en gezelligheid kernwaarden zijn.
BG002
BG001