Personeel
Belangrijke cookie melding

Het werk op zorgboerderij de Golden Raand draait om het verzorgen van planten, dieren en mensen. Maar het gaat ook om zelfontplooiing, leren en ontwikkeling. Zoals op elke boerderij zijn we hier altijd bezig, in alle seizoenen, in weer en wind. Werken in de buitenlucht geeft rust én energie. Juist mensen die wat meer zorg en aandacht nodig hebben, ervaren de Golden Raand als een unieke plek waar ze zich thuis kunnen voelen. Er is aandacht voor hun persoon en waardering voor de bijdrage die ze leveren aan het boerenbedrijf.

In 2002 hebben wij het melkveebedrijf omgevormd tot een zorgboerderij, waarbinnen momenteel zo’n 100 mensen een zinvolle dagbesteding vinden op de 7 verschillende locaties. Kenmerkend is de veelheid aan activiteiten. Daardoor is er altijd een taak of een cursus te vinden die precies bij iemand past. Op de hoofdlocatie de Golden Raand in Noordwolde (Gn) staat de stal met 70 melkkoeien en een grote kas en groentetuin. Daarnaast is er de locatie de Oude Nadorst in Groningen met een houtwerkplaats en kleine dieren.
In 2015 opende De Koffieleut haar deuren. Een koffie- en theeschenkerij annex cadeautjeswinkel in Bedum. Sinds 2015 werkt de Golden Raand ook samen met Kinderboerderij De beestenborg in Groningen en Buitenplaats Reitdiep in Groningen; een samenwerking met Het Groninger Landschap. In 2019 opende De Golden Raand locatie Hertenkamp Bedum en Leutje Fiets; de Leutje Fiets en fietsenwerkplaats in de Grotestraat in Bedum. Bij de supermarkten Jumbo en Plus in Bedum en binnen de Donker Groep in Groningen kunnen mensen terecht voor specifieke arbeidstrainingen.

Visie.
Bij De Golden Raand staat de client en zijn/haar hulpvraag centraal. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens de kans krijgt om vanuit veiligheid zinvol te kunnen werken, te leren en zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij willen vanuit onze passie een bijdrage leveren om mensen kansen te bieden om te groeien en mogelijkheden te geven om een volwaardige plek in de samenleving in te nemen.

Missie.
De Golden Raand is een veilige plek voor alle mensen in de samenleving die (tijdelijk) zorg nodig hebben op het gebied van zinvolle dagbesteding, arbeidstraining en onderwijs. Onze missie is het bieden van mogelijkheden tot zinvolle dagbesteding, behoud van dagstructuur, persoonlijke ontwikkeling, doorstroom naar de arbeidsmarkt of opleiding. Dit bieden wij vanuit het principe van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten en van daaruit kunnen we van elkaar leren en onze mogelijkheden vergroten. Veiligheid staat voorop. Alleen vanuit een gevoel van veiligheid kan een mens zich ontwikkelen, groeien en bloeien.

 

CR004
HBD001
BH002