Lezen en schrijven
Belangrijke cookie melding
Veel van onze werknemers hebben nooit echt goed leren lezen en schrijven, maar zouden dat wel graag willen. Met de methode ‘leespraat’ leert een aantal van hen nu lezen. De methode combineert plaatjes van situaties en voorwerpen van de boerderij die voor onze werknemers zeer herkenbaar zijn, met de woorden die erbij horen. Zo herkennen en onthouden ze steeds meer woorden, en wordt het uiteindelijk ook gemakkelijker om letters te leren lezen en zelf woorden te maken. We oefenen dagelijks met leespraat en iedereen is enorm enthousiast.
LP001
LP002